КонтактыНаименование

Почтовый индекс

Адрес

Телефон

ЗАО «КЫРГЫЗИНКАС»

720014

г. Бишкек
ул. Токтогула 96 кв 6

Генеральный директор Общества/ Коомдун башкы директору

(0312) 62-60-10

Зам. Ген.директора Общества/ Башкы директордун орун басары

(0312) 62-43-42
(0312) 62-60-11

Отдел логистики/Логистика бөлүмү

(0312) 62-44-14
(0312) 32-03-24

ОБУиФК

(0312) 62-44-22

(0312) 62-43-32

rui@rui.kg

Бишкекский/Бишкектеги
филиал

720014

г. Бишкек
ул. Урицкого 23

Директор филиала/ Филиалдын директору
(0312) 32-00-35
Дежурный по филиалу/ Филиалдын кнечекчиси
(0312) 32-00-31

bishkek@rui.kg

Джалал-Абадский/ Жалал-абаддагы
филиал

720900

г. Жалалабат

ул. Эркиндик 97

Директор филиала/ Филиалдын директору
(03722) 2-05-32

jalalabat@rui.kg

Иссык-Кульский/ Ысык – көлдөгү филиал

722200

г. Каракол

ул. Токтогула 265

Директор филиала/ Филиалдын директору
(03922) 5-35-82

karakol@rui.kg

Нарынский/Нарындагы
филиал

722600

г. Нарын

ул. Жамгырчы уулу Абас 6

Директор филиала/ Филиалдын директору
(03522) 5-04-43

naryn@rui.kg

Ошский/Оштогу
филиал

723500

г. Ош

ул. Курманжан Датка 119

Директор филиала/ Филиалдын директору
(03222) 5-08-81

(03222) 5-08-87

osh@rui.kg

Таласский/Таластагы
филиал

724200

г. Талас

ул. Фрунзе 291

Директор филиала/ Филиалдын директору
(03422) 5-23-50

talas@rui.kg